واکنش منشوتکین

واکنش منشوتکین (انگلیسی: Menshutkin reaction) واکنشی در شیمی آلی است که طی آن یک آمین درجه سوم در واکنش با یک آلکیل هالید به یک کاتیون آمونیوم نوع چهارم تبدیل می‌شود:[۱][۲][۳][۴]

واکنش منشوتکین

این واکنش نخستین بار در سال ۱۸۹۰ توسط شیمیدان روس نیکولای منشوتکین کشف و توصیف گردید.

منابع

  1. N. Menschutkin. Beiträgen zur Kenntnis der Affinitätskoeffizienten der Alkylhaloide und der organischen Amine Z. Physik. Chem. 5 (1890) 589.
  2. N Menschutkin. Über die Affinitätskoeffizienten der Alkylhaloide und der Amine Z. Physik. Chem. 6 (1890) 41.
  3. M B Smith, J March. March's Advanced Organic Chemistry (Wiley, 2001) (ISBN 0-471-58589-0)
  4. Lexikon bedeutender Chemiker (VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1989) (ISBN 3-8171-1055-3