شیمی‌دان

(تغییرمسیر از شیمیدان)

شیمی‌دان کسی است که بر دانش شیمی اشراف دارد یا روی آن مطالعه می‌کند. شیمی‌دان‌ها معمولاً بر روی ترکیب مواد شیمیایی و خواص آن‌ها کار می‌کنند.

زکریای رازی، کاشف الکل

تاریخ ویرایش

نخستین فرایند شیمیایی که بشر آن را آموخت، سوختن است. آتش می‌توانست همه مواد را از نظر ماهیت تغییر دهد. کشف آهن و مس زندگی انسان‌ها را تغییر داد و پس از کشف طلا به عنوان یک فلز قیمتی، بسیاری بر آن شدند تا راهی بیابند که مس را به آن تبدیل کنند. تبدیل مس به طلا را کیمیا و کسانی که بر آن اهتمام می‌ورزیدند را کیمیاگر نامیدند. بدین ترتیب کیمیاگران، نخستین شیمی‌دان‌ها بودند. پس از لاوازیه، دانش شیمی وارد دانشگاه‌ها شد و از آن پس به یک مطالعه تجربی دنبال می‌شد و اندازه‌گیری‌ها و ارزیابی‌های کیفی و کمی آن به ثبت رسید.

آموزش ویرایش

آموزش در شیمی تقریباً در همه کشورهای دنیا در دوران مدرسه آغاز می‌شود؛ اما آموزش تخصصی آن در دانشگاه دنبال می‌شود. برای شیمی‌دان‌ها، سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری در بیشتر کشورهای جهان قابل پی‌گیری است.

جایزه‌ها ویرایش

جایزه نوبل مهم‌ترین و معتبرترین جایزه در شیمی به‌شمار می‌رود. نشان پریسلی، جایزه ولف، جایزه عبدالسلام و جایزه پاولینگ از مهمترین جوایزی هستند که به شیمی‌دان‌ها اعطا می‌شود.

شیمیدانان معروف تاریخ ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش


منابع ویرایش