باز کردن منو اصلی
h وتر است

وتر (به انگلیسی: Hypotenuse) بلندترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه است.

برطبق قضیه فیثاغورث طول وتر را از رابطه: (طول وتر = جمع توان دوم دو ضلع قائم مثلث الزاویه )، می‌توان بدست آورد. وتر ضلع مقابل زاویه۹۰درجه می‌باشد. و این موضوع در دایره تفاوت بسیاری دارد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Hypotenuse," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypotenuse&oldid=248289730