وتر

وتر را در انگلیسی به صورت "h" می نویسند وتر برای مثلث قائم الزاویه است

وَتَر بلندترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه است.وتر ضلعِ مقابل زاویهٔ ۹۰درجه در مثلث قائم الزاویه است.

h وتر است

برطبق قضیه فیثاغورس ، طول وتر را می‌توان از رابطهٔ «طول وتر=جذر جمع توان دوم دو ضلع قائم مثلث قائم الزاویه» به‌دست آورد.

راه دوم پیدا کردن وتر تبدیل مثلث قائم الزاویه به مستطیل و سپس طول×طول و عرض+عرض و در نهایت جواب تقسیم بر طول است

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Hypotenuse," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypotenuse&oldid=248289730