وتر

وتر را در انگلیسی به صورت "h" می نویسند وتر برای مثلث قائم الزاویه است

وتر = بزرگترین ضلع مثلث قائمه یا می توان گفت ضلع رو به رو زاویه ۹۰ درجه مثلث قائمه

h وتر است

وَتَر بلندترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه است.وتر ضلعِ مقابل زاویهٔ ۹۰درجه در مثلث قائم الزاویه است.

برطبق قضیه فیثاغورس ، طول وتر را می‌توان از رابطهٔ «طول وتر=جذر جمع توان دوم دو ضلع قائم مثلث قائم الزاویه» به‌دست آورد.

راه دوم پیدا کردن وتر تبدیل مثلث قائم الزاویه به مستطیل و سپس طول×طول و عرض+عرض و در نهایت جواب تقسیم بر طول است

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Hypotenuse," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypotenuse&oldid=248289730