وتر

وتر را در انگلیسی به صورت "h" می نویسند وتر برای مثلث قائم الزاویه است

وَتَر بلندترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه است.

h وتر است

برطبق قضیه فیثاغورث، طول وتر را می‌توان از رابطهٔ «طول وتر=جذر جمع توان دوم دو ضلع مثلث قائم الزاویه» به‌دست آورد. وتر ضلعِ مقابل زاویهٔ ۹۰درجه است. و این موضوع در دایره تفاوتِ بسیاری دارد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Hypotenuse," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypotenuse&oldid=248289730