وجود (اسلام)

وجود واژه‌ای عربی است که معمولاً در دین اسلام به معنای هستی، وجود، حضور، موجودیت، مص ترجمه می‌شود. اگرچه، در دین اسلام، به این متمایل است که معنایی عمیق‌تر بخورد گیرد. گفته شده‌است که همه چیز وجود خدا را با یافته شدن یا دریافته شدن توسط خدا می‌گیرد.[۱]

منابعویرایش

  1. "Wujud". Wikipedia. 2020-01-15.