ورازشاپور پالونی

ناخارار ارمنی سده پنجم

ورازشاپور (به ارمنی: Վարազ-Շապուհ) یک ناخارار ارمنی از خاندان پالونی بود. او در شورش وارتان مامیکونیان علیه یزدگرد دوم از نزدیکان واساک سیونی بود که از ایرانیان طرفداری می‌کرد.

ورازشاپور
ناخارار
خاندانخاندان پالونی
دین و مذهبمسیحیت کاتولیک

منابعویرایش

  • Fausto, o Bizantino (1989). The Epic Histories Attributed to Pʻawstos Buzand: (Buzandaran Patmutʻiwnkʻ). Cambrígia, Massachusetts: Departamento de Línguas e Civilizações Próximo Orientais, Universidade de Harvard.