ورزش‌های موتوری

ورزش‌های موتوری به گونه‌ای از ورزش‌ها گفته می‌شود که تماماً با استفاده از وسائل نقلیه خودرو از جمله اتومبیل، موتورسیکلت، هواپیما و ... انجام می‌شوند. این گونه ورزش‌ها گاه در غالب مسابقات و گاه برای سرگرمی شخصی انجام می‌پذیرند.

تصویری از یک مسابقه فرمول یک

منابع ویرایش