وریترا (वृत्र) در وداها، اژدها یا دیو در هندوئیسم، مظهر خشک‌سالی و دشمن ایندرا است.

وریترا
وریترا
ایندرا Vritrasura را با Vajra خود می‌کشد.
اطلاعاتِ درون‌داستانی
وابستگیاسوراها

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش