سیاهرگ زند زبرین

(تغییرمسیر از ورید رادیال)

سیاهرگ زند زبرین یا ورید رادیال (به انگلیسی: Radial vein) یکی از دو ورید عمقی ساعد دست می باشد که هم راستا با ورید اولنار[۱] و در سمت خارج ساعد طی مسیر میکند.

سیاهرگ: رادیال
2134 Thoracic Upper Limb Veins.jpg
سیاهرگ های اندام فوقانی
لاتین venae radiales
خاستگاه deep palmar venous arch
تخلیه به: سیاهرگ بازویی
سرخرگ سرخرگ رادیال
سیاهرگ‌های عمقی اندام فوقانی. (ورید رادیال در پایین راست برچسب خورده است.)

به صورت معمول در ساعد دو ورید رادیال وجود دارد.(همچون ورید اولنار) این سیاهرگ در حفره کوبیتال به ورید اولنار پیوسته و تشکیل ورید براکیال می دهد. در سمت دست نیز این ورید تشکیل دهنده قوس وریدی عمقی کف دست[۲] می باشد.

پانویسویرایش

  1. Ulnar vein
  2. deep palmar venous arch

منابعویرایش