وزارت فرهنگ

وزارت فرهنگ در بسیاری از دولت‌ها، یکی از وزارتخانه‌های کابینه است. وزارت فرهنگ مسئولیت ترویج فرهنگ موقعیت جغرافیایی خاص را بر عهده می گیرد. وظیفه محافظت و نگهداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، کتابخانه ها، گالری های هنری و هنر، از وظایف وزارت فرهنگ است.

نمونه‌هاویرایش

وزارتخانه‌های سابق یا منحل‌شدهویرایش

منابعویرایش