وزارت فرهنگ

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

وزارت فرهنگ در بسیاری از دولت‌ها، یکی از وزارتخانه‌های کابینه است.

نمونه‌ها ویرایش

وزارتخانه‌های سابق یا منحل‌شده ویرایش

منابع ویرایش