وزارت فرهنگ

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

وزارت فرهنگ در بسیاری از دولت‌ها، یکی از وزارتخانه‌های کابینه است.

نمونه‌ها

ویرایش

وزارتخانه‌های سابق یا منحل‌شده

ویرایش

منابع

ویرایش