وزارت معارف

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

وزارت معارف عنوان وزارت فرهنگ سابق و وزارت آموزش و پرورش فعلی در ایران و افغانستان است: