وزارت کشور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از وزیر داخله)

وزارت کشور یا وزارت داخله در برخی کشورها، نام وزارت‌خانه‌ای است که مسئولیت نظارت بر عملکرد سیستم سیاست داخلی آن کشور را برعهده دارد.

در ایران از ابتدای مشروطیت تا سال ۱۳۱۹ ه‍.خ این نهاد، وزارت داخله بود، اما پس از سال ۱۹۴۰ وزارت داخله به وزارت کشور تغییر نام یافت.

وزارت‌خانه‌های کشور ویرایش

منابع ویرایش