وزیر (دولت)

وزیر به سیاستمداری گفته می‌شود که در یک دولت، مسئول صدارت یکی از وزارتخانه‌ها می‌شود. وزارت بالاترین رتبه سیاسی در هیئت دولت پس از مقام رئیس‌جمهور است. وزیران می‌توانند عضو یک حزب سیاسی باشند یا از نظر سیاسی، مستقل کار کنند.

وزارتخانه‌های ایرانویرایش

تا کنون، کشور ایران ۱۹ وزارتخانه داشت که از این قراربودند:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش