وضعیت پست‌مدرن

(تغییرمسیر از وضعیت پست مدرن)

وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارهٔ دانش (فرانسوی: La condition postmoderne: rapport sur le savoir‎) کتابی است که ژان-فرانسوا لیوتار فیلسوف فرانسوی آن را در سال ۱۹۷۹ نوشت و نویسنده در آن مفهوم دانش در جامعهٔ پست مدرن را به عنوان پایان کلان‌روایت‌ها یا فراروایت‌ها، که وی آن را از ویژگی‌های مدرنیته می‌داند، بررسی می‌کند.

وضعیت پست‌مدرن
The Postmodern Condition (French edition).gif
Cover of the French edition
نویسنده(ها)ژان-فرانسوا لیوتار
عنوان اصلیLa condition postmoderne: rapport sur le savoir
برگرداننده(ها)Geoffrey Bennington و Brian Massumi
کشورفرانسه
زبانفرانسوی
موضوع(ها)فرهنگ پست‌مدرن، تکنولوژی، معرفت‌شناسی
انتشار
گونه رسانهPrint

لیوتار اصطلاح «پست‌مدرنیسم» را که قبلاً فقط توسط منتقدان هنری مورد استفاده قرار می‌گرفت، با مشاهدات زیر وارد فلسفه و علوم اجتماعی کرد: «با ساده‌سازی تا حد افراطی، من پست‌مدرن را به عنوان عدم باور به فراروایت‌ها تعریف می‌کنم.»

منابعویرایش