وفادارترین اپوزیسیون علیاحضرت (بریتانیا)

وفادارترین اپوزیسیون علیاحضرت یا اپوزیسیون رسمی, در بریتانیا از سوی رهبر اپوزیسیون رهبری می‌شود. این اپوزیسیون معمولاً دومین حزب از دارای بیشترین کرسیها در مجلس عوام بریتانیا است، زیرا حزب دارای بیشترین کرسی دولت علیاحضرت را تشکیل می‌دهد. از زمان انتخابات ۲۰۱۰، حزب کارگر اپوزیسیون رسمی بوده‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش