باز کردن منو اصلی

دولت علیاحضرت ، که به عنوان دولت بریتانیا یا دولت پادشاهی متحدرایج است، حکومت مرکزی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. این دولت را یک نخست‌وزیر رهبری می‌کند.[۱]

دولت علیاحضرت
در پادشاهی متحد
Her Majesty's Government in the United Kingdom
زبان ولزی: Llywodraeth Ei Mawrhydi
گیلیک اسکاتلندی: Mòrachd Riaghaltas
دولت پادشاهی متحد.svg
لوگوی دولت علیاحضرت
اطلاعات
دولت بریتانیا
رهبر نخست‌وزیر بریتانیا
عضو اصلی کابینه پادشاهی متحد
مسئول مجلس عوام بریتانیا
دفتر مرکزی شماره ۱۰ خیابان داونینگ
لندن
وب سایت https://www.gov.uk/

طبق قانون اساسی پادشاهی متحد قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این اقتدار تنها از سوی نخست‌وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می‌شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای شورای خصوصی به فرمانروا مشاوره می‌دهند. دولت فعلی حاکم بر بریتانیا توسط ترزا می (نخست‌وزیر) رهبری می‌شود.

منابعویرایش