ولایت کرواسی

ولایت کرواسی (ترکی عثمانی: vilâyet-i Hırvat) یک نهاد مرزی موقت در دالماتیا در قرن شانزدهم به پایتختی شهر سینی بود.[۱] بلافاصله پس از تصرف مناطق داخلی دالماتین و لیکا توسط امپراتوری عثمانی از جمهوری ونیز در سال ۱۵۲۰، عثمانی‌ها آن را به عنوان نهادی مرزی سازمان دادند و نام آن را «ولایت کرواسی» گذاشتند. مرز جنوبی قلمرو این ولایت رودخانه جتینا و مرز شمال‌غربی لیکا و رود زرمانجا بود. این منطقه همچنین شامل منطقه‌ای در اطراف رودخانه کرکا بود. این قلمرو از نظر اداری به عنوان ولایت کرواسی اداره می‌شد که متعلق به سنجاق بوسنی بود و در فهرست ۱۵۳۰ (ثبت مالیات) خود به این ترتیب درج شده بود.[۲]

ولایت کرواسی
Vilayet-i Hırvat
Borderland امپراتوری عثمانی
1520s–1537
Coat of arms of ولایت کرواسی
Coat of arms
مرکزسینی، کرواسی
تاریخچه
تاریخچه 
• Ottoman conquest of parts of Dalmatia
1520s
• Annexation to the Sanjak of Klis
1537
پیشین
پسین
Kingdom of Croatia (1102–1526)
Republic of Venice
Sanjak of Klis
امروزه بخشی از کرواسی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Moačanin, Nenad (2006). Town and Country on the Middle Danube: 1526-1690. BRILL. ISBN 90-04-14758-6. p148.
  2. Različite refleksije osmanskog osvajanja srednjodalmatinskog zaleđa, Zašto su osmanski popisni defteri nezaobilazni izvori, Anali: Gazi Husrev-Begove Biblioteke;2013, Vol. 34, p. 103 "Areas that are examined in this paper were conquered before the formation of the Klis Sanjak and were administratively regulated within the Vilayet Croats, which belonged to the Bosnian Sandžak, and was so listed in the extensive census of the Bosnian Sanjak in 1530.