ولتهاوپشتات گرمانیا

ولتهاوپشتات جرمانیا ("پایتخت جهان جرمانیا") (به آلمانی: Welthauptstadt Germania) به بازسازی پیش بینی شده برلین پایتخت آلمان در دوره ناسیونال سوسیالیستی می‌پردازد که بخشی از نگاه آدولف هیتلر به آینده آلمان پس از پیروزی برنامه‌ریزی شده در جنگ جهانی دوم بود. آلبرت اشپر، «اولین معمار رایش سوم»، بسیاری از نقشه‌ها را برای شهر مجدداً ساخته شده به عنوان ناظر شهر تهیه کرد که تنها بخش اندکی از آن بین ۱۹۳۷–۱۹۴۳ بوقوع پیوست.

مدلی از نقشه آدولف هیتلر برای برلین فرموله شده تحت هدایت آلبرت اشپر، فلکسهاله در بالای چارچوب رو به شمال قرار دارد.

برنامه ساخت این مدل در جریان جنگ متوقف و در ادامه با شکست آلمان و تصرف برلین توسط متفقین پایان یافت.

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Welthauptstadt_Germania