ولیعهد

جانشین پادشاه

ولیعهد یا ویسپور یا واسپور کسی است که پادشاه او را برای جانشینی خود انتخاب می‌کند و به افراد تحت حکومت خود معرفی می‌کند. معمولاً پسران ارشد پادشاهان به عنوان ولیعهد انتخاب می‌شوند و سلطنت را به ارث می‌برند. اما در طول تاریخ بارها پیش آمده که کسانی جز پسران ارشد به عنوان ولیعهد انتخاب شوند. در این حالت می‌توان بیشترین ولیعهدها را در میان برادران پادشاهان دید. برای نمونه می‌توان از محمد حسن میرزا که برادر و ولیعهد احمد شاه قاجار بود، نام برد.

در ایران باستان به ولیعهد، ویسپور (ویس پوهر، واسپوهر) می‌گفته‌اند.[نیازمند منبع]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش