ولّینگبی (به سوئدی: : Vällingby) منطقه ای حومه ای در قسمت غربی شهرداری استکهلم در کشور سوئد است. این منطقه طی چند سال از منطقه ای روستایی به منطقه مدرن شهری با ۷۵۰۰۰ نفر جمعیت تبدیل شد و در سال ۱۹۵۴ طی مراسمی افتتاح گردید.

The prospective suburban V symbol.
The Fontänen cinema.