باز کردن منو اصلی

امیر منصور وهسودان بن مَملان، حکمران روادی تبریز از آل مسافر شاخهٔ آذربایجان و ممدوح قطران تبریزی بین سال‌های ۴۲۰ و ۴۵۰ ه‍.ق در تبریز حکومت داشت.

منبعویرایش