تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

== جنبش‌های ضد جهانی‌سازی ==
{{اصلی|جنبش‌های ضد جهانی‌سازی}}
جنبش ضد جهانی سازی جنبشی فعال در سراسر جهان است. این جنبش منتقد [[جهانی‌سازی|جهانی شدن]] سرمایه‌داری میباشد. فعالان ضد جهانی سازی از ماهیت غیردموکراتیک نهادینه شدن جهانی سرمایه‌داری در جهان و ترویج جهانی نئولیبرالیسم که توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به اثرات اغلب ویرانگر سرمایه داری جهانی در جهانشرایط محلی توجه ندارند انتقاد میکنند.
 
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]