باز کردن منو اصلی

تغییرات

ترجمه Letters of New Testament
{{مسیحیت}}
'''مسیحی''' یا '''ترسا''' یا '''نصرانی''' به پیرو [[دین ابراهیمی]] [[مسیحیت]] گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و آموزه‌های [[عیسی|عیسای]] پیغمبر است که در کتاب‌های «[[انجیل]]» و حرف‌هاینامه‌های «[[عهد جدید]]» ثبت شده‌است.<ref>Wikipedia contributors, "Christian," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian&oldid=514592490 (accessed November 18, 2012).</ref>
 
== واژه‌شناسی ==
واژهٔ '''مسیحی''' منسوب به [[مسیح]] نام دیگرلقب عیسی است.<ref>{{یادکرد-دهخدا|عنوان=مسیحی}}</ref>.
 
'''ترسا''' {{به پهلوی|آوایش ترساگ}} به معنی ترسنده است. گفته‌اند که ترسا در اصل راهب باشد (که در عربی نیز راهب به معنی بیم‌برنده است) و نیز آن را ترجمه از [[زبان سریانی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد-دهخدا|عنوان=ترسا}}</ref>
۷۴۰

ویرایش