تفاوت میان نسخه‌های «روز»

۳۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
+نقل دقیق
(+نقل دقیق)
برای دیگر سیارات نیز با توجه به دوره تناوب وضعی‌اشان، شبانه‌روز به همه معانی فوق بخصوص بمعنی نجومی آن کاربرد دارد.
 
<!--==اجزای شبانه‌روز==
 
==ترتیب شبانه‌روز==-->
 
==ترتیب شبانه‌روز==
=== نام ترتیبی روزها ===
{{بخش بدون منبع}}
* '''پس‌پسان‌پریروز'''
* '''پسان‌پریروز'''
* '''پس‌پریروز''' یا '''پیش‌پریروز''' (در برخی لهجه‌های فارسی){{نقل دقیق|کدام لهجه‌ها؟|۲۸ آوریل ۲۰۱۳}}
* '''[[پریروز]]'''
* '''[[دیروز]]'''
* '''[[فردا]]'''
* '''پس‌فردا'''
* '''پسان‌فردا'''یا '''پس‌ترسبا''' (در برخی لهجه‌های فارسی افغانستان){{نقل دقیق|کدام لهجه‌ها؟|۲۸ آوریل ۲۰۱۳}}
* '''پس‌پسان‌فردا'''
 
* '''پس‌پسان‌پریشب'''
* '''پسان‌پریشب'''
* '''پس‌پریشب''' یا '''پیش‌پریشب''' (در برخی [[لهجه‌های فارسی]]{{نقل دقیق|کدام لهجه‌ها؟|۲۸ آوریل ۲۰۱۳}})
* '''پریشب'''
* '''[[دیشب]]'''
* '''[[فرداشب]]'''
* '''پس‌فرداشب'''
* '''پسان‌فرداشب'''یا '''پس‌ترسباشب''' (در برخی لهجه‌های فارسی [[افغانستان]]){{نقل دقیق|کدام لهجه‌ها؟|۲۸ آوریل ۲۰۱۳}})
* '''پس‌پسان‌فرداشب'''