تفاوت میان نسخه‌های «محمد بن جعفر طیار»

بدون خلاصه ویرایش
در خصوص تأیید وجود این بقعه در شهرستان دزفول عبداللطیف خان شوشترى گفته است : در جنگ فتح شوشتر ، محمدبن جعفر طیار به سختی زخمی شده بود و در بازگشت به دزفول دعوت حق را لبیک گفته و در آنجا در خارج شهر مدفون شد .
 
از طرفی در کتاب قاموسجامع الرجالالمَمبیرَه نوشته شيخرجب محمد تقي تستري( ج 9، ص 158، ناشر: مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم)گَر در این باره این گونه نقل شده است :
 
<< با توجه به اين كه در داده هاي تاريخي آمده است كه وي با ام كلثوم بعد از فوت عمر ازدواج نموده است، نمي توان پذيرفت وي در شوشتر و جنگ با ايرانيان كشته شده باشد؛ زيرا كشته شدن وي در جنگ با ايران، در دوران زندگي عمر است و ازدواج او با ام كلثوم، پس از عمر است و اين نشان دهنده آن است كه وي پس از جنگ با ايران، زنده بوده است و در ماجراي مذكور، کشته نشده است.>>
کاربر ناشناس