استدلال استنتاجی: تفاوت میان نسخه‌ها

طبق شیوه‌نامه
بدون خلاصۀ ویرایش
(طبق شیوه‌نامه)
'''قیاس''' (Deduction) یا '''استدلال قیاسی''' (Deductive reasoning) در [[منطق]]، [[ریاضیات]]، و [[هوش مصنوعی]] بدست آوردن یک [[گزاره]] از دنباله‌ای از یک مجموعه گزاره‌ها است. دنبالهٔ گزاره استفاده شده [[مفروضات]] و گزارهٔ بدست آمده [[نتیجه]] نامیده می‌شود. استدلال یا گواه آوردن قیاسی، منطق قیاسی نیز نامیده می‌شود. این روش استدلال کردن یا گواه آوردن از بحث‌های قیاسی به دست می‌آید. در این گونه بحث، تلاش می‌شود تا نشان داده شود که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از مجموعه‌ای از پیش فرض ها(premises) یا فرضیهفرضیه‌ها ها(hypotheses)به دست می‌آید. بحث قیاسی هنگامی روایی(validity)داردمعتبر است که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از پیش فرض و فرضیه به دست آید. گواه آوری یا استدلال قیاسی در کنار گواه آوری استقرایی(inductive reasoning)، یکی از دو روش رایج در شناخت(cognition) و رسیدن به دانایی یا معلومات(knowledge)معرفت است. مثال زیر، ویژگی این روش را نشان می‌دهد:
 
:- همه انسان‌ها می‌میرند