باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
==خانواده‌های زبانی==
* [[زبان‌های ترکی]]
* [[زبان‌های نیل-صحرا]](حامی-نیلی)
* [[زبان‌های پالئوسیبرین]]
* [[زبان‌های استرالیایی-آبورجنیال]]
* [[زبان‌های استرونزیان]]
 
 
== زبان‌های هندواروپایی ==