تفاوت میان نسخه‌های «تاتارستان»

(ابرابزار)
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-bgcolor="#e0e0e0"
! rowspan="2" | Ethnicقومیت{{سخ}}group
! colspan="2" | ۱۹۲۶ Censusآمار
! colspan="2" | ۱۹۳۹ Censusآمار
! colspan="2" | ۱۹۵۹ Censusآمار
! colspan="2" | ۱۹۷۰ Censusآمار
! colspan="2" | ۱۹۷۹ Censusآمار
! colspan="2" | ۱۹۸۹ Censusآمار
! colspan="2" | ۲۰۰۲ Censusآمار
! colspan="2" | ۲۰۱۰ Census<ref>http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm</ref>
|-bgcolor="#e0e0e0"
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
! تعداد
! Number
! %
|-
|۴٫۱٪
|-
| align="left" colspan="17"| <sup>۱</sup> <small>۶۰۵۲ نفر از مردم مسکون در تاتارستان در پایگاه داده‌های اداری قومیت را اعلام نکرده‌بودند.</small><ref>[http://www.perepis-2010.ru/news/detail.php?ID=6936<!-- Bot generated title -->]</ref>
|}