پیوند هیدروژنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== پیوند ==
این پیوند درون ترکیباتی دیده می‌شود که هم هیدروژن و هم عناصر با الکترونگاتیوی بالا (مانند:[[اکسیژن]]، [[نیتروژن]]، [[فلوئور]]) وجود داشته باشد..
 
== پیوند هیدروژنی در آب ==
کاربر ناشناس