تفاوت میان نسخه‌های «دالاس ماوریکس»

مربی این تیم [[ریک کارلایل]] است.
 
== بازیکنان سرشناس در فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ==
===کنونی===
از باریکنان صاحبنام این تیم در حال حاضر می توان [[دوان بلیر]]، [[کریس کیمان]]، [[وینس کارتر]]، [[او. جی. میو]] و [[درک نویتسکی]] را نام برد.
 
===سابق===
از باریکنان صاحبنام این تیم می توان [[دوان بلیر]]، [[کریس کیمان]]، [[وینس کارتر]]، [[او. جی. میو]] و [[درک نویتسکی]] را نام برد.
از باریکنان صاحبنام این تیم در گذشته می توان [[کریس کیمان]] و [[جیسون کید]] را نام برد.
 
== تاریخچه ==