تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

(اصلاح ارقام)
 
== جنگ چلدر ==
در [[جنگ چلدر]] [[مصطفی پاشا]] از قارص وارد قفقاز شد و چون این خبر به قزوین رسید از سوی شاه محمد خدابنده به [[امیرخان موصلوی ترکمان]] (بیگلربیگی آذربایجان)، [[امامقلی‌خان قاجار]] (بیگلربیگی قره‌باغ) و [[محمدخان تخماق استاجلو]] (بیگلربیگی چخور سعد) دستور داد که به اتفاق یکدیگر از پیشروی قشون عثمانی جلوگیری کنند. سواران اماقلی‌خان قاجار و محمدخان تخماق استاجلو برای دفع حمله ترکان عثمانی به هم پیوستند ولی امیرخان موصلوی ترکمان به دلیل دشمنی که مابین طوایف ترکمان و استاجلو بود به آن دو نفر کمک نکرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۷۱|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== پانویس ==