باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
<div style="float:right; width:50%;"> <!-- This width add to the the margin below to equal 100٪-->
 
{{Random portal component|max=1|header=نگاره برگزیده|footer=نگاره برگزیده...|subpage=نگاره برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=1|header=نوشتار برگزیده|footer=نوشتارهای برگزیده...|subpage=نوشتار برگزیده|seed=19}}
 
<div style="float:left; width:49.5%">
 
{{Random portal component|max=1|header=نگاره برگزیده|footer=نگاره برگزیده...|subpage=نگاره برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=1|header=بزرگان|footer=بزرگان...|subpage=بزرگان|seed=19}}