تفاوت میان نسخه‌های «فریدون حافظی»

بدون خلاصه ویرایش
<ref>http://www.radiofarda.com/archive/news/20130607/143/143.html?id=25010077</ref>
 
حافظی پیشینه‌ای ۵۰ ساله در آموزش [[تار]] و [[سه‌تار]] داشت. گفته می‌شود خوش‌صداترین تار ساخته‌شده توسط استاد [[یحیی تارساز]] به رسم هدیه از سوی استاد [[موسی معروفی]] در اختیار ایشان قرار داده شده بود. او پس از [[مرتضی نی داود|مرتضا نی داوود]] و [[عبدالحسین شهنازی]] یکی از سه نوازنده‌ای است اجازه تک‌نوازی در رادیو داشتند. [[جلیل شهناز]]، فریدون حافظی و [[فرهنگ شریف]] این سه نوازنده بودند. تک‌نوازی‌ها و همچنین هم‌نوازی او همراه استادانواستادان و بزرگانی چون [[احمد عبادی]]، [[همایون خرم]]، [[حسن‌علی دفتری]]، [[محمد موسوی]]، [[جهانگیر ملک]]، [[مجید نجاحی]]، [[رضا ورزنده]]، [[منصور صارمی]] و [[منصور نریمان]] به ویژه در مجموعه [[تک‌نوازان]] به یادگار مانده است.
 
گذشته از تار که ساز تخصصی او بود، در جوانی عود نیز می‌نواخت و در نواختن پیانو نیز چیره‌دست بود.