تفاوت میان نسخه‌های «شمخال‌خان سلطان»

بدون خلاصه ویرایش
'''شمخال‌خان سلطان چرکس''' از رهبران ایل [[چرکس]] گرجی در عصر [[شاه تهماسب یکم]] و [[شاه اسماعیل دوم]] و دایی [[پریخان خانم]] و [[سلیمان‌میرزای صفوی]] (سومین پسر شاه طهماسب یکم) بود. وی در [[درگیری‌های جانشینی شاه طهماسب یکم]] که مابین [[حیدر میرزا (فرزند شاه طهماسب یکم)|حیدر میرزا]] و اسماعیل میرزا ([[شاه اسماعیل دوم]]) در سال ۱۵۷۶ روی داد همانند خواهرزادگان خود، از هواداران سرسخت اسماعیل‌میرزا بود.<ref>[[والتر هینتس]]، شاه اسماعیل دوم صفوی ۵۸</ref> وی پس از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم، به دستور شاهشاه، سلیمان‌میرزا را به قتل رساند.<ref>{{پک| پارسادوست|۱۳۸۱|ک=شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده|ص=۷۷ و ۷۸|زبان=fa}}</ref>
 
== پانویس ==