تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

== منابع ==
* {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}
{{شاه اسماعیل دوم}}
 
[[رده:تاریخ هرات]]
[[رده:امرای ترکمان قزلباش]]