تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اسپورتینگ کانزاس‌سیتی»

{{Fs player2 sort |no=7 |nat=USA |pos=مدافع |first=چنس |last=مایرز}}
{{Fs player2 sort |no=8 |nat=USA |pos=هافبک |first=گراهام |last=زوسی}}
{{Fs player2 sort |no=9 |nat=USA |pos=مهاجم |first=تیل |last=بانبری}}
{{Fs player2 sort |no=10 |nat=USA |pos=هافبک |first=بنی |last=فیلهابر}}
{{Fs player2 sort |no=12 |nat=USA |pos=هافبک |first=مایکی |last=لوپز|other=}}