تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اسپورتینگ کانزاس‌سیتی»

{{Fs player2 sort |no=3 |nat=USA |pos=مدافع |first=آیک |last=اوپارا}}
{{Fs player2 sort |no=4 |nat=USA |pos=مدافع |first=کوین |last=الیس|dab= |other=بازیکن بومی}}
{{Fs player2 sort |no=5* |nat=USA |pos=مدافع |first=مت |last=بسلر}}
{{Fs player2 sort |no=6 |nat=BRA |pos=هافبک |first=پائولو |last=ناگامورا}}
{{Fs player2 sort |no=7* |nat=USA |pos=مدافع |first=چنس |last=مایرز}}
{{Fs player2 sort |no=8* |nat=USA |pos=هافبک |first=گراهام |last=زوسی}}
{{Fs player2 sort |no=9* |nat=USA |pos=مهاجم |first=تیل |last=بانبری}}
{{Fs player2 sort |no=10* |nat=USA |pos=هافبک |first=بنی |last=فیلهابر}}
{{Fs player2 sort |no=12 |nat=USA |pos=هافبک |first=مایکی |last=لوپز|other=}}
{{Fs player2 sort |no=13* |nat=KEN |pos=مدافع |first=لاورنس |last=اولوم}}
{{Fs player2 sort |no=14 |nat=ENG |pos=مهاجم |first=دام |last=دوایر}}
{{Fs player2 sort |no=15 |nat=USA |pos=مدافع |first=سث |last=سینوویچ}}
{{Fs player2 sort |no=16 |nat=ARG |pos=مهاجم |first=کلادیو |last=بیلر|other=}}
{{Fs player2 sort |no=17* |nat=USA |pos=مهاجم |first=سی.جی. |last=ساپونگ}}
{{Fs player2 sort |no=18 |nat=USA |pos=دروازه بان |first=اریک |last=کرونبرگ}}
{{Fs player2 sort |no=19* |nat=HAI |pos=هافبک |first=پیترسون |last=جوزف}}
{{Fs player2 sort |no=20 |nat=ESP |pos=هافبک |first=اوریول |last=روسل}}
{{Fs player2 sort |no=21 |nat=USA |pos=دروازه بان |first=جان |last=کمپین |other=بازیکن بومی}}
{{Fs player2 sort |no=22* |nat=LBN |pos=مهاجم |first=سونی |last=سعد}}
{{Fs player2 sort |no=23 |nat=ARG |pos=مدافع |first=فدریکو |last=بسون}}
{{Fs player2 sort |no=24* |nat=HAI |pos=مدافع |first=مچک |last=جروم}}
{{Fs player2 sort |no=25 |nat=USA |pos=هافبک |first=کریستین |last=دوک}}
{{Fs player2 sort |no=27 |nat=USA |pos=مدافع |first=کایل |last=میلر|dab=}}
{{Fs player2 sort |no=94 |nat=COL |pos=هافبک |first=جیمی |last=مدراندا|other=}}
|}
* ملی پوش
 
==نگارخانه==