تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه فضا و زمان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند (پخ)
فلسفه‌ی فضا و زمان شاخه‌ای از [[فلسفه]] است که با مباحثی چون [[هستی‌شناسی]]، [[شناخت‌شناسی]]، و ویژگی‌های [[فضا]] و [[زمان]] سر و کار دارد. هم چنان که این ایده‌ها از آغاز پیدایش فلسفه‌ی فضا و زمان در زمره‌ی مباحث محوری آن بوده‌اند، در عین حال خود فلسفه‌ی فضا و زمان الهام‌بخش دیدگاه کانونی [[فلسفه تحلیلی]] در دوران آغازینش بوده است.
 
While such ideas have been central to philosophy from its inception, the philosophy of space and time was both an inspiration for and a central aspect of early analytic philosophy. The subject focuses on a number of basic issues, including whether or not time and space exist independently of the mind, whether they exist independently of one another, what accounts for time's apparently unidirectional flow, whether times other than the present moment exist, and questions about the nature of identity (particularly the nature of identity over time).
 
==منابع==