تفاوت میان نسخه‌های «بلوک پی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۲۹ میان‌ویکی)
| {{element cell|۱۱۳|آن‌ان‌توریم|Uut| |Solid|Poor metals|Synthetic}}
| {{element cell|۱۱۴|آن‌ان‌کودیوم|Uuq| |Solid|Poor metals|Synthetic}}
| {{element cell|۱۱۵|آن‌ان‌پنتیوماونونپنتیوم|Uup| |Solid|Poor metals|Synthetic}}
| {{element cell|۱۱۶|آن‌ان‌هکسیوم|Uuh| |Solid|Poor metals|Synthetic}}
| {{element cell|۱۱۷|آن‌ان‌سپتیوم|Uus| |Solid|Halogens|Synthetic}}