باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== تاریخچه ==
نخستیناولین سندیکاها در آغاز قرون هجدهم در [[انگلستان]] بوجود آمد. انگلستان آن زمان در اولین رده کشورهای [[سرمایه‌داری]] قرار داشت. در [[فرانسه]] در خاتمه قرن هیجدهم، در [[ایالات متحده آمریکا]] در اوائل قرن نوزدهم، و در [[آلمان]] در اواسط قرن نوزدهم سندیکاها تشکیل شدند.
 
در آن مرحلهٔ تکامل جامعهٔ سرمایه‌داری، سندیکاها رفته‌رفته به سازمان‌های دائمی کم و بیش پراهمیت و نیرومند مبدل شدند.