تفاوت میان نسخه‌های «آنکوژن»

۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +تمیز (۴،۸): + رده:آنکوژن‌ها)
 
== پروتوانکوژن ==
'''پروتوانکوژن'''ها [[ژن]]‌هایی هستند که برخی از آنها فاکتورهای رشد سلول، برخی دیگر، [[رسپتور|رسپتورهای]] فاکتورهای رشد، دسته‌ای از آنها اجزاء سیستم انتقال پیام داخل [[سیتوپلاسم]]، عده‌ای فاکتورهای [[رونویسی]] و برخی از آنها فاکتورهای کنترل کننده [[سیکل سلولی]] را کد می‌کنند. برخی از [[ویروس|ویروسها]] دارای ژنهایی مشابه [[انکوژن|انکوژنهای]] سلولی می‌باشند که در صورتیکهصورتی‌که این ویروسهاویروس‌ها وارد سلولهایسلول‌های عادی شوند با بیان انکوپروتئینها،انکوپروتئین‌ها، باعث [[سرطان|سرطانی]] شدن سلولهاسلول‌ها می‌شوند. انکوژنهایانکوژن‌های ویروسی را بصورت v-onc نشان می‌دهند. برای مثال، ویروس Rous Sarcoma دارای v-scr و ویروس Rat sarcoma دارای v-ras می‌باشد. محصول پروتوانکوژن‌ها را [[انکوپروتئین]] می نامند.<ref>King RJB (2000) Cancer Biology , 2nd edn. Printice Hall , Edinburgh.</ref>
 
== منابع ==