تفاوت میان نسخه‌های «انتگرال»

 
== محاسبه انتگرال ==
 
[[File:Integral approximations.svg|thumb|right|Approximations to integral of &radic;''x'' from 0 to 1, with 5 <span style="color:#fec200">■</span>&nbsp; (yellow) right endpoint partitions and 12 <span style="color:#009246">■</span>&nbsp; (green) left endpoint partitions|alt=Integral approximation example]]
اکثر روش‌های اساسی حل انتگرال بر پایه [[قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال]] بنا نهاده شده است که بر طبق آن داریم:
۲۷۳

ویرایش