تفاوت میان نسخه‌های «حزب دموکرات ایران»

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
{{دیگر کاربردها|حزب دموکرات}}
{{جعبه اطلاعات حزب سیاسی
'''حزب دموکرات ایران''' پس از شهریور [[۱۳۲۰]] به دست [[نخست‌وزیر]] وقت [[احمد قوام]] (قوام‌السلطنه) تأسیس شد.
| نام = حزب کمونیست ترکمنستان
| نام بومی =
| زبان ۱ =
| نام زبان ۱ =
| زبان ۲ =
| نام زبان ۲ =
| زبان ۳ =
| نام زبان ۳ =
| زبان ۴ =
| نام زبان ۴ =
| آرم =
| شماره رنگ =
| رهبر =
| رئیس =
| رئیس‌جمهور =
| دبیرکل =
| سخنگوی =
| بنیانگذار = [[احمد قوام]] (قوام‌السلطنه)
| رهبر ۱ عنوان =
| رهبر ۱ نام =
| رهبر ۲ عنوان =
| رهبر ۲ نام =
| رهبر ۳ عنوان =
| رهبر ۳ نام =
| رهبر ۴ عنوان =
| رهبر ۴ نام =
| رهبر ۵ عنوان =
| رهبر ۵ نام =
| آرمان =
| تأسیس =
| انحلال =
| ادغام =
| انشعاب =
| سابق =
| ادغام =
| جانشین =
| مرکز فرماندهی =
| روزنامه =
| شاخه دانشجویی =
| شاخه جوانان =
| جناح ۱ عنوان =
| جناح ۱ =
| شاخه ۲ عنوان =
| جناح ۲ =
| شاخه ۳ عنوان =
| شاخه ۳ =
| سال عضویت =
| عضویت =
| ایدئولوژی =
| مذهب =
| ملی =
| بین‌المللی =
| اروپایی =
| مجلس (پارلمان) =
| وابستگی ۱ عنوان =
| وابستگی ۱ =
| رنگ =
| خالی ۱ عنوان =
| خالی ۱ =
| خالی ۲ عنوان =
| خالی ۲ =
| خالی ۳ عنوان =
| خالی ۳ =
| کرسی ۱ عنوان =
| کرسی ۱ =
| کرسی‌های ۲ عنوان =
| کرسی‌های ۲ =
| کرسی ۳ عنوان =
| کرسی ۳ =
| کرسی ۴ عنوان =
| کرسی ۴ =
| نماد =
| پرچم =
| وب‌گاه =
| کشور = ایران|1964
| کشور ۲ =
| دولت =
| پانوشت =
}}
 
 
'''حزب دموکرات ایران''' (Democratic Party) پس از شهریور [[شهریور ۱۳۲۰]] به دست [[نخست‌وزیر]] وقت [[احمد قوام]] (قوام‌السلطنه) تأسیس شد.
 
از جمله اعضای این حزب دکتر [[حسن ارسنجانی]] بود که تا مقام وزارت پیش رفت و از صحنه گردانان [[اصلاحات ارضی]] شد.