تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اسپورتینگ کانزاس‌سیتی»

{{Fs player2 sort |no=7* |nat=USA |pos=مدافع |first=چنس |last=مایرز}}
{{Fs player2 sort |no=8* |nat=USA |pos=هافبک |first=گراهام |last=زوسی}}
{{Fs player2 sort |no=9* |nat=USA |pos=مهاجم |first=تیل |last=بانبری}}
{{Fs player2 sort |no=10* |nat=USA |pos=هافبک |first=بنی |last=فیلهابر}}
{{Fs player2 sort |no=12 |nat=USA |pos=هافبک |first=مایکی |last=لوپز|other=}}
{{Fs player2 sort |no=24* |nat=HAI |pos=مدافع |first=مچک |last=جروم}}
{{Fs player2 sort |no=25 |nat=USA |pos=هافبک |first=کریستین |last=دوک}}
{{Fs player2 sort |no=27 |nat=USA |pos=مدافع |first=کایل |last=میلر|dab=}}
{{Fs player2 sort |no=31 |nat=USA |pos=مدافع |first=جاش |last=گاردنر|dab=}}
{{Fs player2 sort |no=33 |nat=USA |pos=مدافع |first=برندان |last=روئیز}}