تفاوت میان نسخه‌های «استروژن»

۱۳۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
 
== استروژنها ==
استروژنها در تما مهره داران و برخی از حشرات یافت میشوند. استروژنهای طبیعی ساختاری استروئیدی دارند و از بیوسنتز کلسترول فراهم میمی‌آیند @آیندولی استروژنهای صناعی نیز در پزشکی کاربرد دارند که استروئیدی نیستند.
[[استرادیول]] از موثرترین استروژن‌های طبیعی است و احتمالاً هورمونی حقیقی است.
استروژنها با اتصال به گیرنده استروژنی در [[سیتوپلاسم]]، باعث افزایش میزان ساخته شدن [[DNA]] و [[RNA]] و [[پروتئین]]‌های دیگر در [[بافت هدف]] می‌شوند. در جدار رحم استروژن باعث رشد و پرخونی آندومتر رحم میشود. همچنین در [[هیپوتالاموس]] میزان آزاد شدن GnRH تحت تاثیر استروژن کاهش پیدا می‌کند و در غده [[هیپوفیز]] آزاد شدن [[FSH]] و [[LH]] کاهش می‌یابد.
 
معروفترین استروژنها استرون (E1) ، استرادیول (E2) و [[استریول]] (E3) هستند.
استروژن‌ها در ادرار اعضای نر تیره اسبیان هم مشاهده می‌شود.
 
[[استرادیول]] از موثرترین استروژن‌های طبیعی است و احتمالاً هورمونی حقیقی است.
استروژنها با اتصال به گیرنده استروژنی در [[سیتوپلاسم]]، باعث افزایش میزان ساخته شدن [[DNA]] و [[RNA]] و [[پروتئین]]‌های دیگر در [[بافت هدف]] می‌شوند. در جدار رحم استروژن باعث رشد و پرخونی آندومتر رحم میشود. همچنین در [[هیپوتالاموس]] میزان آزاد شدن GnRH تحت تاثیر استروژن کاهش پیدا می‌کند و در غده [[هیپوفیز]] آزاد شدن [[FSH]] و [[LH]] کاهش می‌یابد.
 
== منابع ==