کیهان‌شناسی نورس: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{کیهان نورس}}
در [[اساطیر نورس]] نُه جهان گوناگون گرداگرد درخت جهان، [[ایگدرازیل]]، گسترده شده اند.
در [[اساطیر نورس]] نُه جهان گوناگون که گرداگرد درخت جهان، [[ایگدراسیل]]، گسترده شده‌اند. این نه جهان به صورت گروهی در اشعار [[ادای شاعرانه]] ذکر شده‌اند. با این حال در هیچ یک از منابع، لیست دقیقی از اینکه کدام جهان‌ها شامل این تعداد می‌شدند را نداده است.<ref>[http://norse-mythology.org/cosmology/the-nine-worlds/ نه جهان در اساطیر اسکاندیناوی]. The Poetic Edda. Völuspá, stanza 2.</ref>
* [[آسگارد]]، جهان زیستگاه [[آسیر]]، که با پل [[بیفروست]] به جهان‌های دیگر پیوند داشت.
 
* [[الف‌هایم]]، زیستگاه الف‌ها
* [[آسگارد]]، جهاناولین طبقه، زیستگاه [[آسیر|آسیرها]]، که با پل [[بیفروست]] به جهان‌های دیگر پیوند داشت.
* [[ونه‌هایم]]، سرزمین [[ونیر]]
* [[الف‌هایم]]، زیستگاه الف‌ها[[الف (موجود خیالی)|اِلف‌ها]]
* [[میدگارد]]، به چم(معنی) سرزمین میانه، جایگاه زندگی انسان‌ها
* [[ونه‌هایم]]، سرزمین ایزدان و ایزدبانوان نژاد [[ونیر]]
* [[یوتون‌هایم]]، زیستگاه [[یوتون‌ها]] یا غول‌های یخی، دشمنان [[آسیر]]
* [[میدگارد]]، به چم(معنی) سرزمین میانه، جایگاهسرزمین و زندگیاقامت‌گاه انسان‌ها
* [[سوارتالف‌هایم]]، جایگاه زندگی الف‌های تاریکی
* [[یوتون‌هایم]]، زیستگاه [[یوتون|یوتون‌ها]] یا غول‌های یخی، دشمنان [[آسیر]]آسیرها
* [[موسپل‌هایم]]، جهان آتش، سرزمین [[موسپل آتشین شمشیر]]
* [[سوارتالف‌هایم]]، جایگاه زندگی [[دورف (اساطیر)|دووارف‌ها]] که برخی مواقع به آن‌ها اِلف‌های تاریکی نیز می‌گویند
* [[موسپل‌هایم]]، جهان آتش، سرزمین [[موسپل آتشین شمشیر که [[سورت (اساطیر)|سورت]] فرمانروای آن بود
* [[نیفل‌هایم]]، یکی از جهان‌های زیرین، جهان برف و یخ و تاریکی
* [[هل‌هایم]]، دوزخ نوردیک. سرزمین مردگان و همیشه سرما، گستره فرمانروایی [[هل (اساطیر)|هل]]،<ref>[http://www.pantheon.org/articles/n/nine_worlds.html سرزمیننه همیشهجهان.] نوشته Micha F. Lindemans - آخرین ویرایش در ۲۷ دسامبر سرما۱۹۹۸</ref>
 
== منابع ==
[[رده:اسطوره‌شناسی نورس]]
[[رده:کیهان‌شناسی‌های اساطیری]]
[[رده:جای‌ها در اساطیر اسکاندیناوی]]
 
{{Link GA|da}}