دم‌سنجی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
1- پنومو توراکس
 
 
2- افزایش فشارداخل جمجمه
 
 
3- سنکوپ و سرگیجه – سردرد
5- حملات سرفه
 
6- برونکواسپاسم
6- برونکو اسپاسم
 
7- کاهش میزان اکسیژن خون در اثر قطع اکسیژن تراپی حین انجام تست