تفاوت میان نسخه‌های «جامعه‌شناسی حقوق»

صفحهٔ بحث
(این مقاله یک منبع درحال حاضر دارد اما برای صحتش کافی نیست لذا برچسب «بهبود منبع» را فعلا تا زمان ارائه منابع معتبر حذف نکنید.)
(صفحهٔ بحث)
{{بهبود منبع}}
'''جامعه‌شناسی حقوق''' به زیررشته‌ای علمی از [[جامعه‌شناسی]] یا رویکردی [[میان‌رشته‌ای]] برای بررسی قواعد [[حقوق (علم)|حقوقی]] اشاره دارد. در جامعه‌شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی مانند [[زبان]]، [[هنر]] و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می‌شوند.