تفاوت میان نسخه‌های «واپیچش خمره‌ای»

بدون خلاصه ویرایش
(خنثی سازی)
{{ویکی‌سازی}}
{{کج‌نمایی‌های نوری}}
== اعوجاج خمره‌ای ==
اعوجاج خمره‌ای (barrel distortion) از تاثیر [[لنز]] پدیدار می‌شود و تصاویر را به صورت کروی یا غیر مسطح در می‌آورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنزهای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا می‌کند و یا در هنگامی ظاهر می‌گردد که با یک لنز زوم تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید. با استفاده از مبدل‌ها (Convertors) این اثر تقویت می‌گردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیم مشاهده می‌گردد. خصوصاً این خطوط به لبه‌های کادر تصویر نزدیک باشند. به اثر وارونه این حالت [[اعوجاج جاسوزنی]] (Pincushion Distorition) می‌گویند.[۱]