تفاوت میان نسخه‌های «استروژن»

۸ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
استروژنها در تما مهره داران و برخی از حشرات یافت میشوند. استروژنهای طبیعی ساختاری استروئیدی دارند و از بیوسنتز کلسترول فراهم می‌آیند ولی استروژنهای صناعی نیز در پزشکی کاربرد دارند که استروئیدی نیستند.
 
معروفترین استروژنها [[استرون]] (E1) ، [[استرادیول]] (E2) و [[استریول]] (E3) هستند.
 
[[استرادیول]] از موثرترین استروژن‌های طبیعی است و احتمالاً هورمونی حقیقی است.