تفاوت میان نسخه‌های «جلوه‌های ویژه»

نامعتبر و تبلیغی
(نامعتبر و تبلیغی)
امروزه اگر ساخت یک جلوه در مقابل دوربین بطور زنده غیرممکن یا دارای هزینه زیادی باشد از جلوه‌های ویژه بصری استفاده می‌شود.
جلوه‌های ویژه شامل کامپوزیت، روتوسکوپی، انیمیشن، ترکینگ و ... است که اکثرا ساخت آنها نیز گرانقیمت است و به هزینه تولید فیلم‌های هالیوودی مبلغ چشمگیری می‌افزاید.
 
 
 
 
تعدادی از هنرمندان جلوه های ویژه بصری کشور :
 
مهدی حسین پور - وبسایت : [http://www.mehdihosseinpour.ir/?page_id=98 http://www.mehdihosseinpour.ir]
 
 
 
== منابع ==